Spoedgevallen – Huisartsenpraktijk Garijp – Garijp

Welkom op de website van Huisartsenpraktijk Garyp

H.C.A. Veldhuizen, apotheekhoudend Huisarts

 

 

Huisartsenpraktijk Garijp
Eendrachtsweg 9 9263 PH Garijp

Spoedgevallen

Voor spoedgevallen is de praktijk bereikbaar op: 0511 52 12 00

Spoed woensdagmiddag: 0512 – 471 221 (Wiersema, Oostermeer)

Alleen voor spoedgeval na 1700 uur: Dokterswacht Friesland: 0 850 820 820

Woensdagmiddag praktijk gesloten:
Waarneming Wiersema, Eastermar. Tel:0512 – 471 221