Spoedgevallen – Huisartsenpraktijk Garijp – Garijp

Welkom op de website van Huisartsenpraktijk Garyp

H.C.A. Veldhuizen, apotheekhoudend Huisarts

Voor zowel uw als onze gezondheid is de praktijk in Garijp vanaf heden beperkter open. Alleen na telefonisch overleg mag u in de praktijk komen.
Bij betreden van de praktijk graag uw mondkapje opdoen! 

Huisartsenpraktijk Garijp
Eendrachtsweg 9 9263 PH Garijp

Spoedgevallen

Voor spoedgevallen is de praktijk bereikbaar op: 0511 52 12 00

Spoed woensdag middag: 0512 – 471 221 (Wiersema, Oostermeer)

Alleen voor spoedgeval na 1700 uur: Dokterswacht friesland: 0900 112 7 112

Woensdagmiddag praktijk gesloten:
Waarneming Wiersema, Eastermar. Tel:0512 – 471 221