Spoedgevallen – Huisartsenpraktijk Garijp – Garijp

Welkom op de website van Huisartsenpraktijk Garyp

H.C.A. Veldhuizen, apotheekhoudend Huisarts

In verband met de zomervakantie is de praktijk gesloten van 8 tot en met vrijdag 26 augustus. Voor dringende zaken  kunt u contact opnemen met de praktijk in Eastermar ( 0512 471 221 ). Op dinsdagmiddag wordt door de huisarts in Oudega waargenomen  ( 0512 371 262 )

 

Huisartsenpraktijk Garijp
Eendrachtsweg 9 9263 PH Garijp

Spoedgevallen

Voor spoedgevallen is de praktijk bereikbaar op: 0511 52 12 00

Spoed woensdag middag: 0512 – 471 221 (Wiersema, Oostermeer)

Alleen voor spoedgeval na 1700 uur: Dokterswacht friesland: 0900 112 7 112

Woensdagmiddag praktijk gesloten:
Waarneming Wiersema, Eastermar. Tel:0512 – 471 221