Praktijkinformatie – Huisartsenpraktijk Garijp – Garijp

Welkom op de website van Huisartsenpraktijk Garyp

H.C.A. Veldhuizen, apotheekhoudend Huisarts

 

 

Huisartsenpraktijk Garijp
Eendrachtsweg 9 9263 PH Garijp

Praktijkinformatie

Huisartsenpraktijk Garijp, Eendrachtsweg 9, 9263PH Garijp, Praktijklijn 0511 521264

Openingstijden

De praktijk is geopend maandag t/m vrijdag van 8.00 – 17.00 uur.
Woensdagmiddag vanaf 12.00 uur is de praktijk en de apotheek gesloten.
Via het keuze menu van de praktijklijn kunt u direct worden doorverbonden met de huisartsenpraktijk Wiersema te Oostermeer.

Waarneming voor spoedgevallen op de woensdagmiddag en tijdens vakantie:
Apotheekhoudend huisarts, dokter Wiersema
E M Beimastrjitte 69 Eastermar Tel. 0512 – 471221

Bij uitzondering wordt de praktijk waargenomen door:
Huisarts W.P.A. Keijer, Buorren 34e Oudega gem. Smallingerland, Tel. 0512 – 371262
Huisarts A. Lindeman, Iendrachtsingel 2 Opeinde, Tel. 0512 – 371261

Buiten de openingstijden, in het weekend en tijdens feestdagen, kunt u voor dringende zaken terecht bij de Dokterswacht tel. 0900-1127112 en de dienstapotheek (Politheek) van Drachten tel. 0512 588870.
Tussen 17.00 en 18.00 uur zult u tegen het dagconsultarief worden geholpen via de dokterswacht.

Adres huisartsenpost Drachten van Dokterswacht Friesland en Politheek

Compagnonsplein 1 9202 NN Drachten
0900 112 7 112
www.dokterswacht.nl

De Politheek is gevestigd naast de huisartsenpost Drachten van Dokterswacht Friesland, hier kunt u buiten kantooruren terecht met uw spoedrecepten.

Bloedprikken

Nij Smellinghe: Elke maandag 10.00 – 10.30 uur. Dorpshuis Sumar vrije inloop CERTE: Alleen op afspraak

Uitslagen van het lab zijn ongeveer 2 werkdagen na afname bekend. U kunt elke middag (behalve woensdagmiddag en vrijdagmiddag) tussen 13.00 – 14.00 uur bellen met de huisarts of een eConsult voor uitslagen.

Wanneer bellen?

De praktijk is de gehele dag (tijdens openingstijden) telefonisch bereikbaar. In verband met een snellere en efficientere afhandeling vragen we u bij voorkeur te bellen op de volgende tijden:

Van 08.00 – 10.00 uur voor het maken van (erugbel) afspraken, bestellen van medicijnen en aanvragen van visites.
Herhaalmedicatie kunt u 24 uur, 7 dagen per week bestellen via het patiënten portaal, de receptenlijn (bereikbaar via het keuzemenu van het praktijknummer 0511 521264) of de oude verpakkingen met etiket in de brievenbus inleveren.

Aangeboden zorg en modules Huisartsenpraktijk Garijp

Huisartsenpraktijk Garijp is aangesloten bij:
Ketenzorg Catena
Stichting apotheekhoudende huisartsen Fryslân

Modules: Module POH-GGZ, module POH-Somatiek, Module kwaliteit, Module ouderen zorg en Resultaatbeloning service en bereikbaarheid.

Huisartsenpraktijk Garijp is gecertificeerd AHHAP 2014, ISO 9001:2015 en hebben het SEMH certificaat.

Tot slot

Bij veranderingen in uw persoonlijke situatie zoals bijvoorbeeld huwelijk, geboorte of adreswijziging is het prettig wanneer u dit zo snel mogelijk aan ons doorgeeft.