Team – Huisartsenpraktijk Garijp – Garijp

Welkom op de website van Huisartsenpraktijk Garyp

H.C.A. Veldhuizen, apotheekhoudend Huisarts

Voor zowel uw als onze gezondheid is de praktijk in Garijp vanaf heden beperkter open. Alleen na telefonisch overleg mag u in de praktijk komen.
Bij betreden van de praktijk graag uw mondkapje opdoen! 

Huisartsenpraktijk Garijp
Eendrachtsweg 9 9263 PH Garijp

Team

Via deze site vindt u algemene informatie. Voor meer specifieke informatie kunt u altijd contact met ons opnemen. Op de welkomstpagina vindt u onze adresgegevens.

Dhr H.C.A. Veldhuizen, huisarts

  • Mw A. Veldhuizen, praktijkverpleegkundige
  • Mw J. Kasimier, dokters- en apothekersassistente
  • Mw T. Baarda, doktersassistente
  • Mw B. Spijksma, apothekersassistente
  • Mw M. Van der Wal, doktersassistente
  • Dhr E. Mantel, praktijkondersteuner GGZ
  • Mw I. Bögels, huisarts in opleiding